Mainos: Tilaa Iijokiseutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Pu­das­jär­vel­lä saa nyt entistä pa­rem­paa asu­mis­neu­von­taa – mitä asu­mis­neu­vo­ja Teija Niemelä tekee?

Asumisneuvoja Teija Niemelä tapaa asiakkaitaan paljon muuallakin kuin toimistossaan. Asumisneuvoja toivoo, että häneen otettaisiin yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, etteivät asiat ehdi mennä pahempaan solmuun.
Asumisneuvoja Teija Niemelä tapaa asiakkaitaan paljon muuallakin kuin toimistossaan. Asumisneuvoja toivoo, että häneen otettaisiin yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, etteivät asiat ehdi mennä pahempaan solmuun.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Pudasjärvellä on kuluvan kuun alusta saakka tarjottu asumisneuvojan palveluja. Aikaisemminkin asumisneuvontaa on täällä ollut eri muodoissa, mutta nyt tehtävää hoitaa kokoaikaisesti asumisneuvoja Teija Niemelä.

Nimensä mukaisesti asumisneuvojalta saa ennen kaikkea neuvoa ja apua asumiseen liittyvissä asioissa. Asumisneuvojan palvelu on asiakkaalle vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista.

– Tavoitteena on olla matalan kynnyksen palvelu ja auttaa avuntarvitsijoita mahdollisimman hyvissä ajoin. Olen kuntalaisia varten, Niemelä kertoo.

Asumisneuvonnan ensisijaisena tavoitteena on asumisviihtyvyyden parantaminen, asumisen turvaaminen, ennaltaehkäisevä työ ja ongelmien vähentäminen.

Myös talouden kannalta on kustannustehokkaampaa, kun asumiseen liittyviä asioita saadaan hoidettua ennen kuin ne mutkistuvat.

– Jos on esimerkiksi häätöuhka, niin kannattaa toimia. Asiat voidaan selvittää.

Vuokranmaksuongelmat ovat yksi suurimmista asiakastapaamisten syistä. Asumisneuvojan kanssa voi tehdä maksusuunnitelman ja sopia vuokranmaksusta ennen kuin vuokrarästit menevät perintään ja kasvavat turhan suuriksi. Myös häätöuhkaa voidaan yrittää ehkäistä laatimalla hyvä suunnitelma.

Niemelä toimii kaupungin teknisen toimen alaisuudessa, ja hänen työpisteensä sijaitsee kaupungintalon asuntotoimiston yhteydessä. Palvelun kustannukset jakautuvat kaupungin, Pudasjärven Vuokratalot oy:n ja Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARAn kesken.

Käytännössä asumisneuvoja tekee työtään paljon kentällä asiakastapaamisissa.

– Voin tavata asiakkaita esimerkiksi heidän kotonaan tai vaikka jossain julkisessa paikassa, missä voimme keskustella tilanteesta.

Asumisneuvonta on tarkoitettu kaikille pudasjärveläisille asumismuodosta tai -paikasta riippumatta. Niemelän mukaan tarvetta palvelulle on esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, maahanmuuttajien ja iäkkäiden parissa.

Niemelä toimiikin tarvittaessa yhteistyössä esimerkiksi sosiaalitoimen, maahanmuuttotyön, mielenterveys- ja päihdetyön, koulujen, neuvolan, kiinteistöyhtiöiden ja isännöitsijöiden kanssa.

Toki elämäntilanteet saattavat muuttua kenellä tahansa nopeastikin:

– Linkitän myös eri palveluja yhteen ja kokoan verkostoja asiakkaiden avuksi, Niemelä tiivistää ”välikätenä” toimimisen.

Tarvetta asumisneuvojalle voi tulla esimerkiksi tilanteessa, jossa on taloudellisia vaikeuksia, tilapäisestä asunnottomuutta tai ongelmia naapureiden kanssa.

– Tarvittaessa tehdään laajempi tilannekartoitus.

Asumisneuvojaan voi ottaa yhteyttä myös esimerkiksi silloin, kun asumisessa on jotain häiriötilanteita tai tarvitsee apua vaikka tukien ja etuuksien hakemisessa.

Yhteydenotto asumisneuvojaan on tehty mahdollisimman helpoksi ja neuvontaa tehdään tunnetuksi eri kanavien kautta.

– Olen perustanut asumisneuvonnalle omat Facebook-sivut ja vienyt ilmoitustauluille mainoksia.

Yhteydenotot voivat olla asukaslähtöisiä tai asiakas voi ohjautua palveluun esimerkiksi toisen työntekijän tai naapurin ohjaamana.

Niemelään voi ottaa yhteyttä paitsi puhelimitse ja sähköpostitse myös WhatsAppin ja Facebookin kautta. Palveluaika on torstaiaamupäivisin kaupungintalolla.

Kevään aikana tulossa on myös vierailuja muun muassa kouluihin, kylätilaisuuksiin ja kiinteistöjen yhteisiin tiloihin.

Asumisneuvojalle on nähty Pudasjärvellä olevan tarvetta.

– Palvelu on otettu erittäin hyvin vastaan, ja asiakkaita palvelun piiriin on tullut jo eri kautta.

Asumisneuvojan palvelu on asiakkaalle vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista.