Muovinkeräys
Viimeisin tunti
Ilmaiseksi toimitettavat keltaiset muovinkeräysastiat yleistyvät Kurenalla – "Mehän lähdettiin tähän heti mukaan!"

Il­mai­sek­si toi­mi­tet­ta­vat kel­tai­set muo­vin­ke­räys­as­tiat yleis­ty­vät Ku­re­nal­la – "Mehän läh­det­tiin tähän heti mu­kaan!"

10:00
Tilaajille
Vanhemmat
Nyt kaikki muovia kierrättämään! – Eihän anneta näin hyvän asian mennä ohi
Lukijalta Mielipide Kerttu Simu

Nyt kaikki muovia kier­rät­tä­mään! – Eihän anneta näin hyvän asian mennä ohi

21.01.2021 15:34
Kiinteistökohtainen muovinkeräys alkamassa Pudasjärvellä – keräysastian saa ilmaiseksi Kiertokaarelta

Kiin­teis­tö­koh­tai­nen muo­vin­ke­räys al­ka­mas­sa Pu­das­jär­vel­lä – ke­räys­as­tian saa il­mai­sek­si Kier­to­kaa­rel­ta

20.01.2021 06:00
Tilaajille
Kotitalouksien pakkausmuovin saa nyt kierrätykseen Pudasjärvelläkin – lajittelumahdollisuus otettiin iloisesti vastaan

Ko­ti­ta­louk­sien pak­kaus­muo­vin saa nyt kier­rä­tyk­seen Pu­das­jär­vel­lä­kin – la­jit­te­lu­mah­dol­li­suus otet­tiin iloi­ses­ti vastaan

08.02.2019 15:00