SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Moottorikelkka

Moot­to­ri­kelk­ka syttyi il­mi­liek­kei­hin ja paloi käyt­tö­kel­vot­to­mak­si Jon­gul­la

07.01.2019 15:30
Liikennekäytöstä poistetulla moottorikelkalla ajaminen voi tulla kalliiksi

Lii­ken­ne­käy­tös­tä pois­te­tul­la moot­to­ri­kel­kal­la aja­mi­nen voi tulla kal­liik­si

14.10.2017 10:00
Mottoorikelkkailijat piristävät kyläkauppojen talvea Pudasjärvellä – urien kunto saa kiitoksia

Mot­too­ri­kelk­kai­li­jat pi­ris­tä­vät ky­lä­kaup­po­jen talvea Pu­das­jär­vel­lä – urien kunto saa kii­tok­sia

07.04.2017 12:00
Syötteelle mietinnässä vapaan kelkkailun alue – luvattomia kelkkailijoita ollut näilläkin lumilla

Syöt­teel­le mie­tin­näs­sä vapaan kelk­kai­lun alue – lu­vat­to­mia kelk­kai­li­joi­ta ollut näil­lä­kin lumilla

03.04.2017 12:00