latu
Samalla reitillä hiihtäjät, hevoset ja autot – tätä mieltä käyttäjät ovat Jyrkkäkosken ulkoilualueen kehittämisestä

Samalla rei­til­lä hiih­tä­jät, hevoset ja autot – tätä mieltä käyt­tä­jät ovat Jyrk­kä­kos­ken ul­koi­lu­alueen ke­hit­tä­mi­ses­tä

10.01.2019 09:00
Jyrkkäkosken alueen kehittäminen alkuun tunnelilla – myös muita rakentamishankkeita suunnitteilla

Jyrk­kä­kos­ken alueen ke­hit­tä­mi­nen alkuun tun­ne­lil­la – myös muita ra­ken­ta­mis­hank­kei­ta suun­nit­teil­la

07.11.2018 06:00
Pudasjärven kaupungin koulujen hiihtokisat hiihdettiin Kipinässä – katso kaikki tulokset

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin kou­lu­jen hiih­to­ki­sat hiih­det­tiin Ki­pi­näs­sä – katso kaikki tu­lok­set

24.03.2017 09:00
Kaupunki kunnostaa ja korjaa – laajennusta tulossa latu- ja kuntoilureitistöön

Kau­pun­ki kun­nos­taa ja korjaa – laa­jen­nus­ta tulossa latu- ja kun­toi­lu­rei­tis­töön

01.01.2017 10:00
Latutöitä Syötteellä – luontokeskukselta lähtevän ladun profiili loivemmaksi hiihtäjien pyynnöstä

La­tu­töi­tä Syöt­teel­lä – luon­to­kes­kuk­sel­ta läh­te­vän ladun pro­fii­li loi­vem­mak­si hiih­tä­jien pyyn­nös­tä

14.10.2016 08:00