SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

laavu
Metsähallitus karsii retkeilyrakenteita Pudasjärvelläkin – jäljelle jäävät etupäässä lähellä Syötettä olevat

Met­sä­hal­li­tus karsii ret­kei­ly­ra­ken­tei­ta Pu­das­jär­vel­lä­kin – jäl­jel­le jäävät etu­pääs­sä lähellä Syö­tet­tä olevat

20.02.2019 06:00
Pudasjärven Laavu pitchasi parhaiten – palkintona kuvattiin video Jongulla

Pu­das­jär­ven Laavu pitc­ha­si par­hai­ten – pal­kin­to­na ku­vat­tiin video Jon­gul­la

29.10.2017 10:00
Siuruan osakaskunnan laavulle uusi opaskyltti
Lukijalta

Siuruan osa­kas­kun­nan laa­vul­le uusi opas­kylt­ti

25.07.2017 16:00
Kylätoimijoille lisää intoa työllistää – Livo, Korpinen ja Jonku suunnannäyttäjiä

Ky­lä­toi­mi­joil­le lisää intoa työl­lis­tää – Livo, Kor­pi­nen ja Jonku suun­nan­näyt­tä­jiä

21.09.2016 13:10