Kuntavaaliehdokkaat
Lukijalta Mielipide

Kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat ja kult­tuu­ri: "ru­pe­sin­pa las­ke­maan montako kertaa sana kult­tuu­ri noissa eh­dok­kai­den kir­joi­tuk­sis­sa esiin­tyy

03.06.2021 09:00

Mitä mieltä pu­das­jär­ve­läi­set eh­dok­kaat: Tuu­li­voi­mal­le kan­na­tus­ta vaa­li­ko­nees­sa – "mah­dol­lis­taa kai­vat­tu­ja työ­paik­ko­ja"

02.06.2021 16:48
Tilaajille

Monia syitä lähteä eh­dok­kaak­si – Kun­ta­vaa­lieh­do­kas: "Lasten ja nuorten hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen on tär­keää, samoin muiden hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vien, kuten van­hus­ten."

28.05.2021 08:12
Tilaajille

Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­ne avautuu ensi vii­kol­la – Eh­do­kas, vastaa nyt ky­sy­myk­siin!

10.05.2021 18:21

Pu­das­jär­ven kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat pal­jas­ta­vat useita puo­luees­ta toiseen siir­ty­nei­tä – näin eh­dok­kaat pe­rus­te­le­vat liik­ku­jaan

05.05.2021 13:49
Tilaajille

Kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­to­ja kootaan loppuun asti Pu­das­jär­vel­lä – katso, mil­lai­nen eh­do­kas­ti­lan­ne on nyt ja millä mie­lel­lä puo­lueet suun­taa­vat kohti vaaleja

28.04.2021 08:00
Tilaajille