Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kouluterveyskysely
Liikunta on tärkeä osa pudasjärveläisnuorten arkea – koululaiskyselyyn vastanneista lähes kaikilla harrastus vähintään kerran viikossa

Lii­kun­ta on tärkeä osa pu­das­jär­ve­läis­nuor­ten arkea – kou­lu­lais­ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta lähes kai­kil­la har­ras­tus vä­hin­tään kerran vii­kos­sa

24.10.2023 15:25
Tilaajille
Nuorten mielenterveyspalveluista pulaa – tällaisia huolenaiheita kouluterveyskyselystä herää Pudasjärvellä

Nuorten mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­ta pulaa – täl­lai­sia huo­len­ai­hei­ta kou­lu­ter­veys­ky­se­lys­tä herää Pu­das­jär­vel­lä

18.10.2023 05:00
Tilaajille
Kouluterveyskysely: Pudasjärven nuoret vaikuttavat raittiimmilta – asenteet kannabista kohtaan lieventyneet

Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly: Pu­das­jär­ven nuoret vai­kut­ta­vat rait­tiim­mil­ta – a­sen­teet kan­na­bis­ta kohtaan lie­ven­ty­neet

28.09.2021 04:17
Tilaajille