Koronavirusrokote
Järjestykseen muutosta – alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset keskeytetään siksi ajaksi, että kaikki yli 70-vuotiaat ovat saaneet rokotteen

Jär­jes­tyk­seen muu­tos­ta – alle 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­ko­tuk­set kes­key­te­tään siksi ajaksi, että kaikki yli 70-vuo­tiaat ovat saaneet ro­kot­teen

16.03.2021 16:06
Tilaajille
Pudasjärvellä rokotusvuorossa olevien kannattaa vastata myös itselle tuntemattomiin numeroihin, koska puhelu voi olla kutsu piikille – "70–80-vuotiaiden rokotukset eivät ole jääneet välistä"

Pu­das­jär­vel­lä ro­ko­tus­vuo­ros­sa olevien kan­nat­taa vastata myös itselle tun­te­mat­to­miin nu­me­roi­hin, koska puhelu voi olla kutsu pii­kil­le – "70–80-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set eivät ole jääneet vä­lis­tä"

23.02.2021 15:48
Tilaajille
Koronarokotukset alkavat Pudasjärvellä – tällä viikolla rokotetaan Oulunkaaren henkilöstöä ja hoivakodeissa asuvia ikäihmisiä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat Pu­das­jär­vel­lä – tällä vii­kol­la ro­ko­te­taan Ou­lun­kaa­ren hen­ki­lös­töä ja hoi­va­ko­deis­sa asuvia ikä­ih­mi­siä

12.01.2021 11:53
Tilaajille
Nykyiset rajoitustoimet jatkuvat edelleen pitkälle tammikuuhun – koronavirusrokotukset alkavat pian

Ny­kyi­set ra­joi­tus­toi­met jat­ku­vat edel­leen pit­käl­le tam­mi­kuu­hun – ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set alkavat pian

22.12.2020 16:59
Tilaajille