Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kiinteistönhuolto
Pudasjärven kaupungin palvelusopimusten kilpailutuksista päätöksiä – katso, mitkä toimijat valittiin vastaamaan tiestön talvikunnossapidosta, kiinteistönhoidosta ja siivouksesta

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin pal­ve­lu­so­pi­mus­ten kil­pai­lu­tuk­sis­ta pää­tök­siä – katso, mitkä toi­mi­jat va­lit­tiin vas­taa­maan tiestön tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta, kiin­teis­tön­hoi­dos­ta ja sii­vouk­ses­ta

03.07.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin palvelusopimukset kilpailutuksessa – Tällaisia muutoksia sopimusten sisältöihin on tehty

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin pal­ve­lu­so­pi­muk­set kil­pai­lu­tuk­ses­sa – Täl­lai­sia muu­tok­sia so­pi­mus­ten si­säl­töi­hin on tehty

02.05.2023 16:24
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki pyytää sivukylien koulujen kiinteistönhoidosta kiinnostuneita ilmoittautumaan

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki pyytää si­vu­ky­lien kou­lu­jen kiin­teis­tön­hoi­dos­ta kiin­nos­tu­nei­ta il­moit­tau­tu­maan

02.11.2022 11:55
Tilaajille
Kiinteistönhoito Pudasjärven vuokratalojen omiin käsiin – uudet työntekijät aloittavat kesäkuussa

Kiin­teis­tön­hoi­to Pu­das­jär­ven vuok­ra­ta­lo­jen omiin käsiin – uudet työn­te­ki­jät aloit­ta­vat ke­sä­kuus­sa

01.06.2022 04:00
Tilaajille
OSAO käynnistää Taivalkosken kunnan kanssa kiinteistöpalvelualan koulutuksen – koulutus käynnistymässä jo tammikuussa

OSAO käyn­nis­tää Tai­val­kos­ken kunnan kanssa kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan kou­lu­tuk­sen – kou­lu­tus käyn­nis­ty­mäs­sä jo tam­mi­kuus­sa

10.12.2020 14:00
Tilaajille