Koulut alkaa: Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den kes­ki­viik­ko­na aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Juha Sipilä
Eduskunnasta Juha Sipilä: "Haluammeko eteläisen Euroopan mallin tännekin, vai haluammeko lopettaa velaksi elämisen?"
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Juha Sipilä: "Ha­luam­me­ko ete­läi­sen Eu­roo­pan mallin tän­ne­kin, vai ha­luam­me­ko lo­pet­taa velaksi elä­mi­sen?"

29.06.2022 12:56
Tilaajille
Suomen asemointi turvallisuudessa menee uusiksi: "En olisi uskonut, että eduskunta, hallitus ja tasavallan presidentti joutuvat vielä tällä vaalikaudella tosissaan miettimään Natoon liittymistä"
Mielipidekirjoitus

Suomen ase­moin­ti tur­val­li­suu­des­sa menee uu­sik­si: "En olisi us­ko­nut, että edus­kun­ta, hal­li­tus ja ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti jou­tu­vat vielä tällä vaa­li­kau­del­la to­sis­saan miet­ti­mään Natoon liit­ty­mis­tä"

25.03.2022 04:00
Juha Sipilän kolumni: Oma tupa, mistä lupa? – "Uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on ollut yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa rakennuslupaprosessia"
Kolumni

Juha Sipilän ko­lum­ni: Oma tupa, mistä lupa? – "Uu­dis­tuk­sen tär­keim­piä ta­voit­tei­ta on ollut yk­sin­ker­tais­taa ja vir­ta­vii­vais­taa ra­ken­nus­lu­pap­ro­ses­sia"

30.09.2021 04:00
Juha Sipilä: Ympäristö on mahdollisuus: "Ratkaisuja voidaan tarjota kahdesta suunnasta: päästöjä pitää toisaalta kyetä vähentämään ja hiilensidontaa taas kyetä lisäämään"
Lukijalta Kolumni

Juha Sipilä: Ym­pä­ris­tö on mah­dol­li­suus: "Rat­kai­su­ja voidaan tarjota kah­des­ta suun­nas­ta: pääs­tö­jä pitää toi­saal­ta kyetä vä­hen­tä­mään ja hii­len­si­don­taa taas kyetä li­sää­mään"

28.06.2021 09:00
Eduskunnasta Juha Sipilä: Kurssi kohti kasvua – "Tarvitsemme osoitetun ulospääsyn sekä terveys- että talouskriisistä"
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Juha Sipilä: Kurssi kohti kasvua – "Tar­vit­sem­me osoi­te­tun ulos­pää­syn sekä ter­veys- että ta­lousk­rii­sis­tä"

17.03.2021 07:06