Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

investointi
Pudasjärven kaupungille kolmen miljoonan lainan investointien rahoittamiseen

Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le kolmen mil­joo­nan lainan in­ves­toin­tien ra­hoit­ta­mi­seen

08.01.2019 12:00
Pääkirjoitus

In­ves­toin­nit ker­to­vat tu­le­vai­suu­den­us­kos­ta – Pu­das­jär­vel­lä useita myön­tei­siä merk­ke­jä

27.09.2017 07:00
Profinilla uusia avauksia – 1,5 miljoonan euron investointi Pudasjärvellä ja maayhtiö Ruotsiin

Pro­fi­nil­la uusia avauk­sia – 1,5 mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti Pu­das­jär­vel­lä ja maa­yh­tiö Ruot­siin

22.02.2017 08:00
Kaupunki investoi: Pietarilaan lähiliikuntapaikka ja Lakarin koulun piha-alueelle peruskorjaus

Kau­pun­ki in­ves­toi: Pie­ta­ri­laan lä­hi­lii­kun­ta­paik­ka ja Lakarin koulun pi­ha-alueel­le pe­rus­kor­jaus

27.12.2016 08:00
Jäähalli Kurenalan koulun tontille? – asemakaavan valmistelu ja suunnittelu vauhtiin ensi vuonna

Jää­hal­li Ku­re­na­lan koulun ton­til­le? – ase­ma­kaa­van val­mis­te­lu ja suun­nit­te­lu vauh­tiin ensi vuonna

21.12.2016 11:00
Miljoonainvestointi Taivalkoskelle: Telatekin konepajalle uusi avarruskone

Mil­joo­nain­ves­toin­ti Tai­val­kos­kel­le: Te­la­te­kin ko­ne­pa­jal­le uusi avar­rus­ko­ne

29.10.2016 10:00