Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Harrastamisen Suomen malli
Pudasjärvellä tarjolla ilmaisia harrastuksia koululaisille myös ensi lukuvuonna – avustuspotti Harrastamisen Pudasjärven mallille

Pu­das­jär­vel­lä tar­jol­la il­mai­sia har­ras­tuk­sia kou­lu­lai­sil­le myös ensi lu­ku­vuon­na – avus­tus­pot­ti Har­ras­ta­mi­sen Pu­das­jär­ven mal­lil­le

14.05.2022 12:00
Tilaajille
Peruskouluikäisille pudasjärveläisille pidetään ilmaisia harrastuskerhoja koulupäivien yhteydessä kuluvan lukuvuoden ajan – Hirvaskoskella harrastuskerhossa ilakoitiin ensimmäistä kertaa

Pe­rus­kou­lu­ikäi­sil­le pu­das­jär­ve­läi­sil­le pi­de­tään il­mai­sia har­ras­tus­ker­ho­ja kou­lu­päi­vien yh­tey­des­sä kuluvan lu­ku­vuo­den ajan – Hir­vas­kos­kel­la har­ras­tus­ker­hos­sa ila­koi­tiin en­sim­mäis­tä kertaa

05.10.2021 15:20
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki sai 60 000 euroa tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaan kevätlukukaudelle – maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki sai 60 000 euroa tukea lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan ke­vät­lu­ku­kau­del­le – mak­su­ton har­ras­tus kou­lu­päi­vän yh­tey­teen

13.01.2021 13:31
Tilaajille