Koronaepidemia: Mas­ki­suo­si­tus lie­ven­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Viime päivinä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

Tuulivoima: Pu­das­jär­vel­le useita tuu­li­voi­ma­tu­lok­kai­ta – ­Tol­pan­vaa­ran puisto myö­häs­ty­mäs­sä vuo­del­la

Tilaajille

Ve­si­lin­tu­jen ra­vin­to­hou­kut­ti­mia ei kiel­le­tä vielä tänä syksynä – mi­nis­te­ri: "Kielto tulee voimaan vuo­den­vaih­tees­sa"

Ravintohoukuttimien kieltoa kaavaillaan vuodenvaihteeseen. Arkistokuva maa- ja metsätalousministeri Jari Lepästä.
Ravintohoukuttimien kieltoa kaavaillaan vuodenvaihteeseen. Arkistokuva maa- ja metsätalousministeri Jari Lepästä.
Kuva: Arttu Laitala

Vesilintujen metsästyksessä käytetty ravinnolla houkuttelemista ei kielletä ainakaan tulevana syksynä. Ravintohoukuttimien kielto lähti lausuntokierrokselle aiemmin tänä keväänä. Asetusta kaavailtiin voimaan kolmeksi vuodeksi.

– Saatujen lausuntojen perusteella katsoimme, ettei aikataulun takia ole mahdollista säätää asetusta jo käsillä olevalle metsästyskaudelle. Päätös olisi ollut kohtuuton erityisesti metsästysmatkailua tarjoaville yrityksille, kommentoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.)