Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Ve­ro­kor­tin tu­lo­ra­ja ylit­ty­mäs­sä monella – "Joulun alla voi olla ikävä yl­lä­tys, jos ve­ro­te­taan kor­keam­mal­la li­säp­ro­sen­til­la"

890 000 henkilön tuloraja ylittyy, jos he saavat loppuvuodesta tuloja samaan tahtiin kuin tammi–syyskuun aikana.

890 000 henkilön tuloraja ylittyy, jos he saavat loppuvuodesta tuloja samaan tahtiin kuin tammi–syyskuun aikana.

Mikäli verokortin tuloraja ylittyy, tuloja verotetaan perusveroprosentin sijaan korkeammalla lisäprosentilla.

Verohallinnon mukaan alkaa olla viimeinen hetki tarkistaa OmaVerosta, riittääkö verokortin tuloraja loppuvuodeksi. Jos tuloraja vaikuttaa ylittyvän, kannattaa tehdä uusi verokortti. Muuttunut veroprosentti ehditään huomioida marras- ja joulukuun tulojen yhteydessä.

– Joulun alla voi olla ikävä yllätys, jos tuloja verotetaan perusveroprosenttia korkeammalla lisäprosentilla, sanoo ylitarkastaja Päivi Ylitalo.

Palkansaajista noin kolmannes, yli 1,6 miljoonaa on tehnyt tänä vuonna uuden verokortin. Määrä on 40 000 suurempi kuin viime vuonna.

– Koronatilanne on vaikuttanut monien ihmisten työtilanteeseen ja tuloihin. Verohallinto laskee perusverokortin veroprosentin edellisvuoden tulojen perusteella, mutta jos työtilanne on muuttunut, arvio ei välttämättä ole kohdillaan, Ylitalo sanoo.

Verohallinto on tänä vuonna ensimmäistä kertaa lähettänyt sähköpostimuistutuksia henkilöille, joiden veroprosentti vaikuttaa alkuvuoden tulojen perusteella liian matalalta. Sähköpostimuistutuksen saa, jos on ottanut Suomi.fi-viestit käyttöön.

Sähköpostimuistutuksia on lähtenyt kaikkiaan 40 000 henkilölle.