Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Var­si­tien suo­ja­tei­tä uu­si­taan

Varsitiellä on liikenteenohjaus Puistotienja Rajamaantien välisellä alueella

Pudasjärvi

Varsitien suojateiden kivetykset poistetaan ja tilalle tehdään asfaltti.

Puistotien ja Rajamaantien välisellä alueella Varsitiellä on liikenteenohjaus. Läpi pääsee toistaiseksi ajamaan, mutta tiellä on esteitä.

Tietyön kestoa ei vielä osata arvioida.

Varsitien suojateitä uusitaan paraikaa
Varsitien suojateitä uusitaan paraikaa
Kuva: Santeri Matero