Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

tietyöt

Var­si­tien as­falt­ti uu­si­taan ja tielle tulee uusia hi­das­tei­ta

28.07.2021 08:00
Tilaajille

Var­si­tien suo­ja­tei­tä uu­si­taan

21.07.2021 09:30

Pääl­lys­tys- ja tie­mer­kin­tö­jä Pu­das­jär­vel­lä – Pin­ta­mo, Ervasti ja ke­vyen­lii­ken­teen väylä

19.05.2021 13:00
Tilaajille

Elokuu alkoi tie­töil­lä – ­Kuu­sa­mon­tiel­le­kin tulee uutta as­valt­tia

03.08.2017 14:17