KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAHANKE: Katso videot: Pu­das­jär­vel­lä osoi­tet­tiin mieltä ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mis­olo­jen puo­les­ta – "Ke­hi­tys­vam­mai­sen voitava asua siellä, missä muutkin ih­mi­set"

Ensilumi: Lumi saattoi tulla jo jää­däk­seen, arvioi me­teo­ro­lo­gi Oskari Rockas Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta

Mainos: Tutustu Ii­jo­ki­seu­dun si­säl­töön tar­jous­hin­taan, lehti + digi 3 kk 24,90 €! Tilaa tästä.

Var­muus­va­ras­toil­la tur­va­taan met­sä­pui­den sie­men­ten riit­tä­vyys – Met­sä­hal­li­tus aloit­taa sie­men­ke­räyk­sen Poh­jois-Suo­mes­sa

Metsähallitus aloittaa Pohjois-Suomessa lokakuun alussa metsäpuiden siemenkeräyksen

Metsähallitus aloittaa Pohjois-Suomessa lokakuun alussa metsäpuiden siemenkeräyksen, jonka tarkoituksena on kartuttaa siementen varmuusvarastoa, Metsähallitukselta tiedotetaan.

Keräyksen tavoitteena ei siis ole turvata vain Metsähallituksen omia metsäpuiden siementarpeita.

Varmuusvarastotehtävä on laissa kirjattu Metsähallituksen julkiseksi hallintotehtäväksi. Edellisestä suuremmasta keräyksestä on jo lähes 20 vuotta aikaa.

– Varmuusvarastossa siemenet ovat tasapuolisesti kaikkien saatavissa: kaikki metsätalouden toimijat voivat hankkia varastosta tarvitsemansa siemenet, tiedotteessa kerrotaan.

Metsähallitus Metsätalous oy voi myöntää keruulupia myös muille keräyksen järjestäjille, jos kyseisen alueen varmuusvarasto on riittävä tai tulee keräyksen yhteydessä varmistettua.

– Pohjois-Suomen hyvän siemensadon innoittamana monet tahot haluavat varmistaa omat siemenvarastonsa ja ovat pyytäneet lupaa kerätä käpyjä valtion mailta omiin tarpeisiinsa. Tällöin kävyt eivät kuitenkaan päätyisi varmuusvarastoon, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen toteaa.

Siemenvarastoa pyritään täydentämään aina kun siihen on edellytykset.