Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kolumni

Vapaa tie­don­vä­li­tys vapaan kansan edel­ly­tys niin maail­mal­la kuin meillä: "Ku­vit­te­le jos meil­lä­kin olisi media, joka ei toimi sa­nan­va­pau­den pe­ri­aat­tei­den mukaan"

Kolumni

Venäjän hyökättyä Ukrainaan on varmasti kaikille tullut selväksi mitä tarkoittaa sananvapaus ja vapaa tiedonvälitys. Kaikkine puutteineenkin ammattimaisesti toimivat mediat ovat välittäneet sodasta tietoa, jonka voi olettaa pitävän paikkansa. Lisäksi on paljon ”tietoa” jonka todenperäisyydestä ei voi olla varma, mutta joka kuitenkin on vapaasti saatavilla.

-
Kuva: Janne Körkkö

Sodan hyökkääjäosapuolen eli Venäjän tiedonvälitys ei valtaosaltaan jaa nyt näitä sananvapauden ja vapaan tiedonvälityksen arvoja. Sen seurauksista olemme myös saaneet lukea. Kansalaisten mielipide ja kuva Ukrainan sodasta on aivan toisenlainen kuin meillä. Venäjän valtion näkökulmasta Ukrainassa on meneillään itäisen osan vapauttaminen, rauhanturvaamistehtävä ja rajoitettu eritysoperaatio. Näin myös asia esitetään valtiollisella suosituimmalla televisiokanavalla. Mainittakoon, että sikäläisen Levada -tutkimuslaitoksen mukaan iäkkäämmistä venäläisistä valtaosa saa tietonsa television kautta, kun nuorempi käyttää länsimaiseen tapaan Internetiä, joka tosin toimii Venäjällä rajoitetusti.

Sananvapaus sisältää ilmaisunvapauden, painovapauden sekä laajemmassa mielessä myös sanomien vastaanottamisen vapauden. Vapausoikeudet ovat perusoikeuksien ydintä. Niiden tehtävä on rajoittaa julkisen vallan toimia ja suojata kansalaisten mahdollisuuksia koskemattomuuteen. Sananvapauteen kuuluvat myös poliittiset oikeudet, jotka mahdollistavat kokoontumiset, yhdistymisen ja osallistumisoikeuden. Nämä kaikki takaavat kansalaisten mahdollisuudet yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Sananvapaus ei Suomessa ole vakavasti uhattuna, vaikka vain vähän aikaa sitten erilaiset ääriliikkeet niin ovatkin pyrkineet väittämään. Sananvapauden toinen puoli on sananvastuu, joka tarkoittaa sitä, että voit joutua vastuuseen sanomisistasi, mikäli se on arvoja tai kunniaa loukkaavaa. Normaalille ihmiselle tämän rajan ymmärtäminen on varsin itsestään selvää. Kiusata ei saa, sananvapauden varjollakaan.

Kalevan päätoimittaja Sanna Keskinen käsittelee oululaisesta näkökulmasta myös tätä tuoreessa kirjassa: Päätoimittaja – Työtä sananvapauden arjessa. ”Pohjois-Pohjanmaalla on muuallakin kovaa kielenkäyttöä, joka on omiaan tukahduttamaan toisten sananvapautta... Sellainen kielenkäyttö on uhka demokratialle.”

Sananvapaus ja vapaa tiedonvälitys skaalautuu maailmallisista asioista siis myös ihan paikalliselle tasolle. Kunnallispoliitikoilla, yritysjohtajilla tai muilla on toisinaan halua suitsia, painostaa tai uhkailla paikkakunnalla toimivaa mediaa. Se voi olla esimerkiksi vaikuttamista ilmoitusmyyntiin tai mustamaalaamista.

Voi miettiä millaista elämä olisi, jos meilläkin olisi vaikkapa paikallisesti tiedotusvälineitä, joille nykyiset sananvapauden ja journalismin arvot eivät olisi toiminnan lähtökohtana. Hetkellisesti se voisi joitakin houkutella, mutta demokratian ja yhteiskunnan kannalta tulos voi olla ikävä. Toivoa sopii, että tämä muistettaisiin niin täällä kuin Venäjälläkin.

Kolumni on julkaistu myös Kalevassa


”Sananvapaus ja vapaa tiedonvälitys skaalautuu maailmallisista asioista myös ihan paikalliselle tasolle.”