Koulut alkaa: Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den kes­ki­viik­ko­na aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Val­tio­neu­vos­to nuiji pää­tök­sen: Epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le pa­lan­neen Poh­jois-Poh­jan­maan ra­vin­to­lat voivat avata heti per­jan­tai­na, sulku päättyy

Valtioneuvosto on tänään torstaina muuttanut ravintolasulkua koskevaa asetusta niin, että perustasolle koronaepidemiassa palanneen Pohjois-Pohjanmaan alueen ravintolat voivat avata toimintansa heti huomisesta perjantaista 9.4. alkaen.

Myös poikkeuksen Lapissa muodostuneen Kittilän kunnan ravitsemusliikkeet voivat avata.

Muualla maassa sulun piirissä olevilla alueilla sulku jatkuu näillä näkymin 18. huhtikuuta saakka.

Tänään tehty päätös pohjautuu siihen, että valtioneuvosto seuraa säännönmukaisesti tautitilanteen kehittymistä eri alueilla. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kittilässä tilanne on parantunut niin, ettei sulun jatkamiselle ole enää perusteita.

Valtioneuvostolla on lain mukaan velvollisuus muuttaa asetusta sulun piiriin kuuluvista alueista, jos sulkeminen ei ole enää välttämätöntä tai jos tilanne etenee huonompaan suuntaan ja tautitilanne muuttuu jossain maakunnassa vakavammaksi.