Koulut alkaa: Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den kes­ki­viik­ko­na aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Useita uusia tuu­li­voi­ma­toi­mi­joi­ta ryn­ni­mäs­sä Pu­das­jär­vel­le – Tol­pan­vaa­ran puis­tos­ta tulevat ve­ro­eu­rot myö­häs­ty­mäs­sä ainakin vuo­del­la

Pudasjärvi kiinnostaa tuulivoimapaikkakuntana, ja veroeurot kiinnostavat kaupunkia. Maanomistajia on lähestytty uusien hankkeiden tietämiltä, mutta ajatuksesta rupelien pyörähtämiseen on pitkä matka.

Pudasjärvi havittelee alueelleen tuulivoimaa ja siitä lohkeavia verotuloja. Virallista kantaa alleviivaa se, että voimaloista saatavat veroeurot on merkitty viime vuonna hyväksyttyyn talouden sopeutusohjelmaan. Jo vuonna 2023 tuulivoimaloista pitäisi ohjelman mukaan kilistä kaupungin kirstuun 616 000 euroa kiinteistöverotuloja.

Tuskin kilisee, sillä hankkeista pisimmälle edenneen Tolpanvaaran tuulipuiston rakennustöiden alku on myöhästymässä ainakin vuodella. Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen luottaa, että veroeuroja on tulossa, mutta vasta vuonna 2024 tai 2025.