SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Tilaajille

Työtä on tar­jol­la, te­ki­jöi­tä puuttuu – Pu­das­jär­vel­lä on paik­ko­ja avoinna muun muassa so­siaa­li­pal­ve­luis­sa ja ter­veys­pal­ve­luis­sa sekä it-asian­tun­ti­jal­le. Lisäksi haetaan eräop­pai­ta, myyjiä ja kokkia sekä pro­ses­si­työn­te­ki­jöi­tä

Pudasjärvi

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston johtajan Maire Mäen mukaan tänä syksynä on poik­keuksellista se, että melko korkean työttömyyden maakunnassa on nyt työpaikkoja runsaasti tarjolla.

Koronaepidemian puhkeaminen vähensi viime vuonna työvoiman kysyntää hetkellisesti, mutta syksystä eteenpäin kehitys on ollut suotuisa ja erityisesti tämä vuosi on ollut hyvä.