Urheilu: Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

Tapahtumat: Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tilaajille

Tuu­li­voi­ma­hank­kei­den suun­nit­te­luun huo­mau­tus – ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta muis­tut­taa etäi­syy­des­tä va­paa-ajan asun­toi­hin ja vaatii yva-sel­vi­tys­tä ki­vi­ai­nes­ten kä­sit­te­lys­tä

Pudasjärvi

Oulunkaaren ympäristölautakunta toteaa, että Yhteistuuli Oy:n Kivarin ja Pärjän tuulihankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tai ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmassa ei ole esitetty eikä ole esitetty selvitettäväksi hankkeen rakentamiseen tarvittavan maa- ja kalliokiviaineksen määrää ja ottotoiminnan vaikutuksia, todetaan ympäristölautakunnan kokouksen esityslistalla..

Oulunkaaren ympäristöpalvelut esittää, että hankealueelta saatavan ja hankkeen rakentamiseen tarvittavan maa- ja kalliokiviaineksen määrä ja ottotoiminnan vaikutukset tulisi arvioida YVA -menettelyssä.

YVA -ohjelmassa mainitaan, että alle kahden kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimalapaikoista ei ole yhtään vakituisessa käytössä olevaa asuinrakennusta. Ympäristölautakunnan mukaan lomarakennuksia kuitenkin on alle kahden kilometrin etäisyydellä Kivarin suunnitelluista voimalapaikoista yksi kappale ja Pärjän suunnitelluista voimalapaikoista 10 kappaletta.

Oulunkaaren ympäristölautakunta katsoo, että tuulivoimaloita ei tule sijoittaa alle kahden kilometrin päähän vapaa-ajan asutuksesta, koska mahdolliset tuulivoimapuiston aiheuttamat melu- ja välkehaitat ilmenevät samalla tavalla asutuksen tyypistä riippumatta.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.