Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Tur­ve­ruuk­ki tekee noin 18 mil­joo­nan euron alas­kir­jauk­sen – "Tur­peen ky­syn­nän vä­he­ne­mi­nen on ollut en­na­koi­tua no­peam­paa"

Turveruukki Oy tekee noin 18 miljoonan euron alaskirjauksen, joka kohdistuu yhtiön turvevarantoihin ja puupolttoainevarastoihin, tiedotteessa kerrotaan.

Turveruukki kuuluu Oulun Energia -konserniin.

Alaskirjaus johtuu energiaturpeen kysynnän voimakkaasta laskusta tulevina vuosina sekä puuvarastoihin liittyvistä arvonalentumisista.

– Turpeen kysynnän väheneminen on ollut ennakoitua nopeampaa, sanoo Turveruukki Oy:n toimitusjohtaja Pertti Vanhala tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan alaskirjaus ei vaikuta Turveruukin toimintaan tai kykyyn suoriutua sopimusten ja ympäristölupien mukaisista velvoitteista.