Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tur­val­li­suus- ja ke­mi­kaa­li­vi­ras­to tie­dot­taa pi­ha­sau­na­pa­ket­tien pa­lo­ris­kis­tä – ole tark­ka­na, että nämä tur­va­vaa­ti­muk­set täyt­ty­vät

Kuvituskuva.
Kuvituskuva.
Kuva: Vesa Joensuu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa joidenkin valmiina myytävien pihasaunapakettien turvallisuuspuutteista.

Tukes on saanut ilmoituksia esimerkiksi kiukaan ja savupiipun liian lyhyestä suojaetäisyydestä ja yhteensopimattomuudesta sekä savupiipun ominaisuuksien tai niiden ilmoittamiseen liittyvistä puutteista.

Lisäksi Tukes on todennut joidenkin tuotteiden markkinoinnissa esitettävän harhaanjohtavasti, että saunarakennus voitaisiin sijoittaa asuinrakennuksen välittömään läheisyyteen.

Pihasaunapaketti määritellään rakennukseksi eikä tuotteeksi, joten sille ei ole EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisia vaatimuksia. Sen sijaan pihasaunassa käytetyille yksittäisille osille on tuotekohtaisia vaatimuksia. Esimerkiksi kiukaalle ja savupiipulle on harmonisoitu tuotestandardi ja niiden pitää olla CE-merkittyjä.

– Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus on suunniteltu ja rakennetaan säädösten mukaisesti. Voi kuitenkin olla vaikea arvioida valmissaunan suunnitelmien oikeellisuutta, kertoo Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö viraston tiedotteessa.

– Vaarana on, että tontille päätyy sauna, jonka paloturvallisuudessa on riskejä esimerkiksi liian pienien suojaetäisyyksien takia.

Tukes neuvoo varmistamaan pihasaunapakettia ostaessa, että kiuas ja savupiippu ovat CE-merkittyjä ja niiden mukana on suoritustasoilmoitus. Savupiipun tulee olla lämpötilaluokkaa T600 ja sen yhteensopivuuden kiukaan kanssa tulee käydä ilmi suoritustasoilmoituksesta.

Lisäksi tulee varmistaa, että kiukaan suojaetäisyys rakenteista on kiukaan suoritustasoilmoituksen mukainen. Tukes huomauttaa, että kiukaan suojaetäisyyttä ei voi pienentää erillisellä testaamattomalla suojaseinällä tai -rakenteella. Käyttäjän tulisi aina selvittää rakennusvalvonnalta tarvittavat luvat ja varmistaa, että pihasauna on tarpeeksi kaukana asuinrakennuksesta.

Käytettyjä kiukaita ja savupiippuja ostaessa tulee olla tarkkana. Ostajan on vaikea määrittää, täyttävätkö tuotteet enää niille asetettuja vaatimuksia. Tukes suosittelee, että ammattilainen varmentaa tuotteiden sopivuuden ja asennukset.

Samassa tiedotteessa Tukesin ryhmäpäällikkö Kurt Kokko muistuttaa vanhan saunan saneerauksen yhteydessä kuntakohtaisten määräysten selvittämisestä sekä paloturvallisuudesta huolehtimisesta. Myös paljun ja grillikodan sijoituksessa tulee ottaa huomioon paloturvallisuus.