Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tilaajille

Tässä ta­pah­tui 1938 hen­ki­ri­kos hei­nä­kuus­sa – Kun kaksi sel­väs­ti hu­ma­lais­ta miek­kos­ta hoi­per­te­li ar­ki­se­na työ­päi­vä­nä, oli se pe­rin­tei­sen rait­tius­hen­ki­ses­sä kylässä outoa

Pudasjärvi

Tiistai-iltana heinäkuun 14. päivänä vuonna 1938 riitti sarajärveläisillä pikkupojilla mielenkiintoista seurattavaa kylätiellä osuuskaupan myymälän ja kylän kansakoulun välissä.

Kun kaksi selvästi humalaista miekkosta hoiperteli arkisena työpäivänä, oli se perinteisen raittiushenkisessä kylässä outoa.