VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Tilaajille

Tai­val­kos­ki sai tukea tuu­li­voi­ma­la­hank­keel­leen –30.000 euroa tuu­li­voi­ma­mah­dol­li­suuk­sien kar­toi­tuk­seen

Taivalkoski

Ympäristöministeriö on myöntänyt yhteensä 226 391 euroa neljän kunnan ja kolmen maakunnan liiton tuulivoimarakentamisen selvityksiin ja suunnitteluun. Taivalkosken kunnan tuulivoimarakentamisselvitys sai tukea 30 000 euroa, kertoo ympäristöministeriö tiedotteessaan.

Kuntien hankkeet koskevat tuulivoimayleiskaavoja sekä selvityksiä, joilla kartoitetaan tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksia kunnan alueella sekä arvioidaan toteutuneiden tuulivoimahankkeiden vaikutuksia asukkaisiin ja ympäristöön.