LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Tilaajille

Tai­val­kos­ken ko­ti­hoi­dos­sa ko­keil­laan lii­ke­tun­nis­ti­mia – lait­teet hä­lyt­tä­vät, kun asiak­kaan käyt­täy­ty­mi­nen muuttuu

Taivalkosken kunta lisää työkaluja ikäihmisten etäkotihoitoon, jossa asiakkaan tilaa voidaan seurata tietotekniikan avulla. Kunta hankkii liiketunnistimia sisältävän laitteiston kokeiltavaksi parin, kolmen asiakkaan kotona elo-joulukuun aikana.

Tunnistimet havainnoivat automaattisesti kotona asuvan henkilön aktiivisuutta ja arkipäivän tapahtumia sekä seuraavat huoneiston olosuhteiden muutoksia. Järjestelmä havaitsee olennaiset poikkeamat vuorokausi- ja leporytmeissä ja tavanomaisessa käyttäytymisessä. Hoitajat ja omainen saavat hälytyksen, kun on aihetta huoleen ja paikalla käymiseen.