Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Syöt­teen vesi- ja vie­mä­ri­lai­tok­sen nimi eh­do­te­taan muu­tet­ta­vak­si – jä­te­ve­den puh­dis­ta­mo tulee uu­sit­ta­vak­si

Syöte

Yhteisövaliokunta käsittelee Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen nimenmuutosta keskiviikon kokouksessaan. Uudeksi nimeksi esitetään Syötteen vesihuoltolaitos.

Nimiehdotuksen mukaisesti laitos tekee alueellista kattavaa vesihuoltoa pohjavedenotosta, jakeluun, rakentamiseen ja jätevedenpuhdistukseen. Nimen osa -laitos kuvastaa kunnallista omistusta.

Valiokunta käsittelee myös Syötteen vesihuoltopalveluiden hinnoittelua, sillä alueen jätevedenpuhdistamon uudistaminen on välttämätön lähitulevaisuuden investointi.