Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Syöt­teen vesi- ja vie­mä­ri­lai­tok­sen nimi eh­do­te­taan muu­tet­ta­vak­si – jä­te­ve­den puh­dis­ta­mo tulee uu­sit­ta­vak­si

Syöte

Yhteisövaliokunta käsittelee Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen nimenmuutosta keskiviikon kokouksessaan. Uudeksi nimeksi esitetään Syötteen vesihuoltolaitos.

Nimiehdotuksen mukaisesti laitos tekee alueellista kattavaa vesihuoltoa pohjavedenotosta, jakeluun, rakentamiseen ja jätevedenpuhdistukseen. Nimen osa -laitos kuvastaa kunnallista omistusta.

Valiokunta käsittelee myös Syötteen vesihuoltopalveluiden hinnoittelua, sillä alueen jätevedenpuhdistamon uudistaminen on välttämätön lähitulevaisuuden investointi.