Koulut alkaa: Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den kes­ki­viik­ko­na aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Susanne Nyman on Hir­si­kam­puk­sen uusi rehtori – Ny­ma­nil­le tär­kein­tä työssä on var­mis­taa arjen mut­ka­ton su­ju­mi­nen

Susanne Nyman on aloittanut rehtorin virkavapaan sijaisena Hirsikampuksella.

Hirsikampuksen rehtori Janne Salmela on tämän lukuvuoden virkavapaalla. Salmela työskentelee tällä hetkellä Kosovossa.

– Olen Kosovossa viemässä eteenpäin parempaa koulutusta ja suomalaista pedagogiikkaa Balkanin alueelle, kertoo Salmela.