Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Säh­kö­so­pi­muk­set pitäisi saada ar­vioi­tua, mutta ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­ta on pahasti tukossa – "Ei toimi siten, kuin on tar­koi­tet­tu"

Kuluttajariitalautakunta on pahasti ruuhkautunut, ja kuluttajat joutuvat odottamaan lautakunnan ratkaisuja liian pitkään, tiedottaa Kuluttajaliitto.

Monet sähköyhtiöt ovat ilmoittaneet viime aikoina tuntuvista sähkön hinnankorotuksista. Korotus voi olla laiton, jos siihen ei ole riittäviä perusteluita. Kuluttaja voi tällöin viedä hinnankorotuksen arvioitavaksi kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa asiassa ratkaisusuosituksen.

– Ongelmana on, että kuluttajariitalautakunnan jonot ovat jo pidempään olleet todella pitkät. Lautakunta on aliresursoitu sen tärkeään tehtävään nähden, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell toteaa.

Beurling-Pomoellin mukaan jokaisen kuluttajan on vietävä asiansa lautakuntaan saadakseen rahallista hyvitystä perusteettomista hinnankorotuksista. Kevättä ajatellen lautakunnan ruuhkautumiseen olisi hyvä varautua ajoissa.

– Jotta kuluttajalla olisi mahdollisuus hakea itselleen oikeutta kohtuullisessa ajassa tässä sähkönhintakriisissä, on valtion osoitettava välittömästi lisää resursseja kuluttajariitalautakunnan jonojen pikaiseen purkamiseen.

Asian vieminen kuluttajariitalautakuntaan on riskitön ja maksuton kuluttajalle. Sen ratkaisut eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta niitä noudatetaan Suomessa hyvin. Jos jokin yhtiö ei noudata lautakunnan suositusta esimerkiksi sähkömaksujen palauttamisesta, on kuluttajan turvallisempaa viedä asia käräjäoikeuteen suosituksen pohjalta.

Lautakunnan tarkoituksena on tarjota nopea ratkaisusuositus riitaan. Viime aikoina lautakunnan työntekijöiden määrä on kuitenkin laskenut.

– Lautakunta ei tällä hetkellä toimi kuluttajan kannalta katsottuna siten, kuin on tarkoitettu.