SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Tilaajille

Puroja kun­nos­te­taan isolla mää­räl­lä en­nä­tys­tah­tiin Poh­jois-Poh­jan­maal­la

Metsähallituksen mukaan suomalaiset purot eivät voi hyvin, sillä niistä vain noin prosentti on luonnontilaisia.

Metsähallitus kunnostaa ja inventoi puroja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun luonnonsuojelualueilla ennätystahtiin. Metsähallituksen tiedotteen mukaan purojen kunnostaminen auttaa monia harvinaistuneita ja uhanalaisia lajeja, sekä parantaa laajemman vesistön tilaa. Työt ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa, joka tähtää Suomen luontokadon pysäyttämiseen.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kunnostetaan tänä kesänä 15 kilometriä ja inventoidaan sata kilometriä puroja. Kunnostuksia tehdään 12 kohteessa Iijoen, Oulujoen ja Kiiminkijoen vesistöissä. Kohteet sijaitsevat Natura-alueilla Pudasjärvellä, Taivalkoskella, Paltamossa, Hyrynsalmella ja Puolangalla. Kunnostettavat purot vaihtelevat muutamasta sadasta metristä useaan kilometriin.