Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tilaajille

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta hakee avus­tus­ta kirkon ul­ko­maa­lauk­seen, ja ää­nen­tois­to­lait­tei­den uu­si­mi­seen

Pudasjärvi

Pudasjärven seurakunta hakee rakennusavustusta Kirkkohallitukselta kirkon, kellotapulin ja asehuoneen ulkomaalaukseen, kirkon äänentoistolaitteiden uusimiseen, sekä seurakuntakeskuksen kirkkosalin äänentoisto-ja striimauslaitteiden uusimiseen. Perusteluina seurakuntakeskuksen kirkkosalin äänentoisto-ja striimauslaitteiden avustuskselle todetaan, että jumalanpalvelukset pidetään seurakuntakeskuksen kirkkosalissa noin yksitoista kuukautta vuodessa ja toimivien äänentoisto-ja striimauslaitteiden merkitys korostuu jumalanpalvelusten saavutettavuutta ajatellen.Kirkkoneuvosto päätti hakea Kirkkohallitukselta avusta Kirkon, kellotapulin ja asehuoneen julkisivujen maalaukseen 25 000 euroa, Kirkon äänentoistolaitteiden uusintaan 12 500 euroa ja Seurakuntakeskuksen kirkkosalin äänentoisto-ja striimauslaitteiden uusintaan 15 000 euroa.

Kirkkoherranviraston asiakaspalvelu ja vaihde on avoinna vuodenvaihteesta alkaen maanantaisin ja tiistaisin klo 9.00-11 sekä 11.30-14, sekä torstaisin klo 12-16. Kirkkoherranvirasto on ollut avoinna manantaista perjantaihin klo 9-11 ja 11.30-14. Kirkon jäsentietojärjestelmään liittyvät tehtävät ovat siirtyneet aluekeskusrekisterin hoidettavaksi joulukuun alusta alkaen alkaen. Tällä on merkittävä vaikutus viraston työtehtäviin. Kirkkoherranvirastossa hoidetaan seurakunnan tiloihin, kirkollisiin toimituksiin ja muihin tilaisuuksiin liittyvät varaukset, viestintään liittyviä asioita sekä laskutusta.Keskusrekisteriin liittyneiden seurakuntien palautteen perusteella asiointi kirkkoherranvirastossa on vähentynyt merkittävästi. Kirkkoneuvosto hyväksyi muutokset kokouksessaan.