Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­li­kök­si va­lit­tiin Timo Nis­ka­nen Oulusta

Timo Niskanen on Pudasjärven seurakunnan uusi talouspäällikkö.
Timo Niskanen on Pudasjärven seurakunnan uusi talouspäällikkö.

Kirkkoneuvosto valitsi Pudasjärven seurakunnan talouspäälliköksi Timo Niskasen Oulusta.

Niskanen on toiminut viimeksi henkilöstö- ja toimistopäällikkönä Kiinteistö-Tahkola Oy:ssä sekä Talenom Oy:n henkilöstö- ja aluejohtajana vuosina 2008-2017. Utajärven seurakunnan talouspäällikön virkaa hän on hoitanut vuosina 2003-2006.

Timo Niskanen on koulutukseltaan laskentatoimen merkonomi.

Lisäksi hän on suorittanut talouspäällikön tutkinnon markkinointi-instituutissa sekä kirkon talouspäälliköille suunnatun johtamiskoulutuksen.

Alustavan suunnitelman mukaan Timo Niskanen toimii vs. talouspäällikkönä nykyisen viranhaltijan Maire Puhakan säästövapaan ja vuosilomien ajan 1.4-31.8.2019, ja vakituisena talouspäällikkönä 1.9.2019 alkaen.

Kirkkoneuvoston valintapäätös on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.