Lukijalta
Mielipide

Pu­das­jär­ven Pe­rus­suo­ma­lai­set: Elin­kei­no­jen kan­nat­ta­vuut­ta ja kylien elin­voi­maa ei tuu­les­ta tem­pais­ta

Pudasjärven Perussuomalaiset ry:n hallituksen kokouksessa 23.8. käsiteltiin tuulivoimatuotantoa. Kokoukseen osallistui henkilöitä Suomen ympäristöterveys – SYTe ry:stä, joka on perehtynyt ja osallistunut tuulivoimatutkimuksiin vuosikausien ajan.

Pudasjärvellä asia on ajankohtainen, sillä Kurenalan ja Syötteen väliin Pärjänsuon molemmin puolin on suunniteltu sijoitettavaksi kaksi massiivista tuulivoimala-aluetta.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.8. päättänyt osayleiskaavojen laadinnan aloittamisesta. Lopullisen päätöksen kaavasta, sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, tekee aikanaan valtuusto.

Näitä teollisuusalueita, joita positiivisten mielikuvien luomiseksi puistoiksi väitetään, perustellaan kaupungin aikanaan saatavilla kiinteistöverotuloilla. Julkisuudessa esitetyillä miljoonaluokan kiinteistöverotuloilla on myös toinen puoli.

Pudasjärvellä matkailulla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia niin työllisyyden kuin verotulojen puolesta ja siitä on tutkimusta tehty. Tutkimuksen* mukaan vuonna 2017 Pudasjärven kokonaismatkailutulo oli 27,8 miljoonaa euroa ja välitön matkailutyöllisyys oli 143 henkilötyövuotta, kokonaispalkkaverotulon osuus oli yli 550 000 euroa.

Vuonna 2018 laaditun investointiohjelman myötä Syötteen matkailualueelle on voimakkaasti investoitu niin kaupungin, kuin yrittäjien taholta.

Syötteen alueen ensisijainen vetovoima on nimenomaan luonnossa, erämaaolosuhteet ja koskematon luonto vetävät matkailijoita sekä mökkiläisiä.

Lomakuukausina Pudasjärven asukasmäärä jopa kaksinkertaistuu ja Pudasjärvellä onkin peräti 3500 vapaa-ajanasuntoa. Näistä ulkokuntalaisten omistuksessa vuonna 2017 oli 76,9%.

Pudasjärvelle suunnitellut tuulivoimalat ovat Suomen suurimpia, pyyhkäisykorkeuden ulottuessa 300 metrin korkeuteen. Näin korkeat voimalat näkyvät jopa 35–40 kilometrin päähän. Suunnitelluilta alueilta etäisyys linnuntietä Kurenalle on noin 20 kilometriä ja Syötteelle noin 13 kilometriä lähimmältä voimala-alueelta.

On selvää, että tämä tulee vaikuttamaan heikentävästi niin Syötteen vetovoimaisuuteen matkailijoiden, mökkiläisten sekä uusien asukkaiden osalta ja sitä kautta myös yritysten kannattavuuteen.

Näiden teollisuusalueiden läheisyydessä, vain muutamien kilometrien päässä sijaitsee neljä kylää: Pärjänsuo, Livo, Suvannonkylä sekä Metsälä.

Voimala-alueet tulevat väistämättä vaikuttamaan kiinteistöjen arvoa alentavasti sekä haittaamaan niin maa-, metsä- kuin porotalouden harjoittamista, tonttien myymistä, uusien asukkaiden sijoittumista alueille sekä monia harrastusmahdollisuuksia mukaan lukien metsästystä.

Tuulivoimaloiden haitalliset vaikutukset niin ihmisten kuin eläinten terveyteen sekä luonnon ekosysteemin vaurioitumiseen on maailmalla tutkittu ja tunnustettu. Suomessa nämä haitat halutaan mitä ilmeisemmin sivuuttaa ja leimata luulotautisuuden nimiin, samoin kuin ihan lähimenneisyydessä tehtiin sisäilmasairaiden ja 1970 –luvulla migreenipotilaiden osalta. Ongelmat ovat todellisia ja niihin on muun muassa maailman terveysjärjestö WHO ottanut kantaa.

Pudasjärven Perussuomalaiset ry on ollut yhteydessä myös tuulivoimalakuntien asukkaisiin, esimerkiksi Iissä asuviin ja tiedustellut kokemuksia. Kokonaisuus huomioon ottaen, kaupungin elinvoiman ja houkuttelevuuden heikentymisen, luontovaikutusten sekä ihmisten terveyden, elinolosuhteiden ja elinkeinojen harjoittamisen vaikeutumisen vuoksi, Pudasjärven Perussuomalaiset ry vastustaa tuulivoimala-alueiden toteutusta suunnitelluille alueille.

Pudasjärven Perussuomalaiset ry