Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tilaajille

Pu­das­jär­ven ky­lä­kier­ros kiersi 12 kylälle ja yhteen etä­yh­tey­del­lä – jo­kai­nen kylä on eri­lai­nen ja oman­nä­köi­nen

Jokainen kylä on erilainen ja omannäköinen, todettiin Pudasjärven kaupungin ja Pudasjärven Kehitys oy:n kyläkierroksella. Kuvassa menoa Pintamon kylätalolta muutaman parin vuoden takaa.
Jokainen kylä on erilainen ja omannäköinen, todettiin Pudasjärven kaupungin ja Pudasjärven Kehitys oy:n kyläkierroksella. Kuvassa menoa Pintamon kylätalolta muutaman parin vuoden takaa.
Kuva: Juha Hagelberg

Pudasjärven kaupungin ja Pudasjärven Kehitys Oy:n edustajat jalkautuivat kesän ja syksyn aikana kyläkierrokselle 12 Pudasjärven kylälle paikan päälle. Livolle järjestettiin tilaisuus etäyhteyksien avulla koronaohjeistusten takia.

Kylistä kierrettiin Iinattijärvi, Kurenkylä, Kipinä, Kongasjärvi/Marikaisjärvi, Siurua, Syötekylä, Sarakylä, Korpinen, Pintamo, Jonku, Puhos ja Livo.