TULVAT: Pu­das­jär­vel­le tul­va­va­roi­tus – Hyy­de­tul­vat kas­tel­leet mökkejä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

KORONA: THL: Pu­das­jär­vel­lä jälleen seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – viime viikon ko­ko­nais­mää­rä rikki jo kes­ki­viik­ko­na

Tilaajille

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin han­kin­ta­oh­jeis­tus päi­vi­tyk­seen ja pai­no­tus pai­kal­li­suu­teen

Syrjinnän kiellon periaate kieltää paikallisuuden suosimisen hankinnoissa, mutta keinoja paikallislähtöisyyden kehittämiseen keinoja löytyy, jos niin halutaan.

Kaupunginjohtajan viranomaispäätöksellä on nimetty määräaikainen työryhmä valmistelemaan Pudasjärven kaupungin hankintaohjeistuksen päivittämistä, joka tulee valmistua huhtikuun loppuun mennessä.

Hanke juontaa juurensa meneillään olevasta kaupunkistrategian päivityksestä. Sen eräänä asiana ovat hankinnat, joista yrittäjäjärjestöjen kuntabarometrit kertovat, että Pudasjärvellä on vielä kehitettävää paikallislähtöisyydessä.