Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pu­das­jär­ven 4H-yh­dis­tyk­sel­le tukea lasten hy­vin­voin­tiin

Pudasjärvi

Nuori Pohjoinen tukee pohjois- ja keskipohjalaisten lasten hyvinvointia jakamalla yli 20 000 euroa harrastustoimintaan. Tuen saajien joukossa on Pudasjärven 4h-yhdistys, kertoo LähiTapiola tiedotteessaan.

Sponsoroimalla lasten ja nuorten harrastustoimintaa LähiTapiola Pohjoinen haluaa tukea lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kaksi kertaa vuodessa jaettava Nuori Pohjoinen -tuki mahdollistaa tänäkin syksynä yhä useamman lapsen ja nuoren kohtuuhintaisen harrastuksen Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla. LähiTapiola Pohjoinen jakaa 20 896 euroa tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaan yhteensä 22 eri toimijalle.

- Yhdessä tekeminen vaikkapa liikunnan muodossa rakentaa niin fyysistä kuin henkistä hyvinvointia. Samalla lapset luovat tärkeitä sosiaalisia suhteita ja jopa tulevia työelämätaitoja. Nuori Pohjoinen -tuen tavoitteena on auttaa seuroja ja muita harrastustoimijoita pitämään lasten harrastuskustannukset kohtuullisina, ja mahdollistaa yhä useamman pohjois- ja keskipohjalaisen lapsen harrastaminen. Yhdessä voimme rakentaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja elämänturvaa, kertoo LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas.

Harrastustoiminnan tuki käytetään usein välineisiin, matkoihin ja tilavuokriin

Nuori Pohjoinen –tuen saajien valinnassa painotettiin harrastustoimintaan osallistumisen matalaa kynnystä, lajien monipuolista kirjoa ja lasten elämänturvan tukemista. Valinnassa huomioitiin myös maantieteellinen monipuolisuus LähiTapiola Pohjoisen alueella Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla.