Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­vel­lä oltava ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen päi­vys­tys

Olen Liike Nyt Oulun uusi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaaliehdokas, syntyjäni haukiputaalainen ja nykyisin pudasjärvinen.

Vaaleissa valitaan ne luottamushenkilöt jotka päättävät maakunnissa, missä ja miten saadaan tarvittavat palvelut ja ketkä ne tekevät. Julkinen vai yksityinen sektori.

Haluan olla mukana rakentamassa uutta maakuntamallia mahdollisemman hyväksi, yhdessä alueemme asukkaiden sekä luottamushenkilöiden kanssa, tiiminä.

Asukkaiden on päästävä viiveettömästi hoitoon, tasavertaisesti. Palvelusetelit ja muut mahdolliset palvelun tarjonnat näkyviksi ja helpommin saavutettavaksi. Tarvitsemme tulevaisuudessakin mm. terveys- ja ensihoitopalvelut.

Mitä nopeammin hoivaa saa, sen parempi meille jokaiselle. Akuuttivastaanotto täytyy  saada läheltä, ei kymmenien kilometrien päästä.

Täällä Pudasjärvellä on suuri ikäjakauma  ja eteläisimmän tunturialue laskettelukeskus sekä matkailualue ja on tarpeen saada päivystys (akuutti) vastaanotto vuorokauden ympäri, myös viikonlopuille.

Me emme saa antaa mennä keskittyneesti isoihin kyliin sote palvelujen.

Aluevaltuusto tulee siis päättämään tärkeimmistä palveluista eli terveyden ja sairauksien hoidoista sekä missä on sinun lähin terveyskeskus ja mitä palveluja sieltä saa.

Miten ja missä hoidetaan esim. ikäihmiset. Miten omaishoitajat ja hoidettavat saavat tarvittavat tiedot ja palvelut. Miten vammaispalvelukin pyörii kunnassamme.

Maakuntamallin on annettava turvaa, oikeaa hoivaa, oikeaan aikaan, oikeilla menetelmillä. Palveluiden on hyvä tulla tähän päivään ja antaa mahdollisuuden toteuttaa sitä myös yritysten kautta, kunhan julkinen sektori säilyy ensisijaisena.

Meillä on huolehdittava myös siitä, ettei veronmaksajien rahoja tuhlata ja niille saamme myös vastinetta!

Kaisu Heikkinen

Liike nyt

Pudasjärvi