Tilaajille

Poliisi valvoo suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta ja kän­ny­köi­den käyttöä lii­ken­tees­sä te­hos­te­tus­ti ensi vii­kol­la – "Suo­ja­tie ei vie­lä­kään ole nimensä ve­roi­nen"

Liikenteenvalvontaviikon aikana valvotaan erityisesti suojatiesääntöjä, kännyköitä liikenteessä, turvavöiden käyttämistä ja maassa oleskelun edellytyksiä

Poliisi valvoo ensi viikolla 14.9.–20.9. tehostetusti suojatiesääntöjen noudattamista, turvalaitteiden käyttöä, kännyköiden käyttöä sekä muita tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavia tekijöitä.

Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut keskimäärin 22 ja loukkaantunut lähes 400 jalankulkijaa vuodessa. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä joka kymmenes ja loukkaantuneista joka kolmastoista oli jalankulkija.