Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Poliisi ja Tukes huo­lis­saan ka­tu­ajo­ta­pah­tu­mien ja mo­po­miit­tien tur­val­li­suu­des­ta – "Vaa­ra­ti­lan­tei­siin on yleensä liit­ty­nyt näyt­tä­mi­sen halu"

Poliisi ja Tukes ovat huolestuneet jopa hengenvaarallisiin läheltä piti -tilanteisiin johtaneista katuajotapahtumista ja mopomiiteistä. Kuvituskuva.
Poliisi ja Tukes ovat huolestuneet jopa hengenvaarallisiin läheltä piti -tilanteisiin johtaneista katuajotapahtumista ja mopomiiteistä. Kuvituskuva.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Poliisi ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ovat huolissaan katuajotapahtumien ja nuorten mopomiittien turvallisuudesta.

Kuluneen vuoden aikana viranomaisten tietoon on tullut joitakin cruising- ja katuajotapahtumia sekä mopomiittejä, joissa on ilmennyt vaarallista käyttäytymistä. Poliisi kertoo tiedotteessa, että tilaisuudet ovat järjestetty yleisillä teillä, joilla on noudatettava tieliikennelakia.

Viranomaisia huolestuttavat tapahtumat on järjestetty spontaanisti tai ilman selkeää organisointia, jolloin turvallisuudesta tai lainmukaisuudesta ei ole huolehdittu.

– Poliisi ja Tukes ovat omassa toiminnassaan huomanneet, että katuajotapahtumissa ja mopomiiteissä on ollut jopa hengenvaarallisia läheltä piti -tilanteita, jotka olisi voitu estää ennalta tilaisuuden huolellisemmalla suunnittelulla, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Kallio kertoo.

– Pieni ohjausvirhe ja suistuminen aiotulta uralta on aiheuttanut loukkaantumisia virallisten ratojen ja muiden turvallisten paikkojen ulkopuolella. Vaaratilanteisiin on yleensä liittynyt näyttämisen halu ja välinpitämättömyys omasta ja muiden turvallisuudesta. Järjestäjän vastuulla ja tilaisuudesta ilmoittamisella onkin merkitystä nimenomaan turvallisuuden kannalta.

Poliisi korostaa, että katuajotapahtumat ja miitit ovat kokoontumislain mukaisia yleisötilaisuuksia, jotka edellyttävät aina ilmoitusta poliisille. Järjestäjien vastuu korostuu tapahtumissa, jotka järjestetään tiellä ja joudutaan tekemään erillisiä turvatoimia ja liikennejärjestelyjä.

Spontaanisti, mutta puutteellisesti järjestetystä tapahtumasta voi joutua vahingonkorvaus- tai rikosvastuuseen.

Lievimmillään tämä voi tarkoittaa järjestäjälle sakkorangaistusta kokoontumisrikkomuksesta ja osallistujille sakkoja tai liikennevirhemaksuja tieliikennelain rikkomisesta. Tukesin verkkosivuilta löytyy ohjeita turvallisuuden varmistamisesta tällaisessa toiminnassa, kuten kiihdytys- ja nopeusajotapahtumien turvallisuus -ohje.

– Synkimmillään järjestäjän ja osallistujien loppuelämää voi varjostaa vakava loukkaantuminen tai jopa kuolemantapaukset. Miltä tuntuu, jos kaveri jää alle tai joku loukkaantuu tekojen seurauksena? Tukesin ylitarkastaja Kari Koponen kommentoi.