Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Tilaajille

Pi­täi­si­kö harvaan asu­tul­le maa­seu­dul­le muut­ta­van saada opin­to­lainojaan an­teek­si? Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö teettää esi­sel­vi­tyk­sen alueel­li­ses­ta opin­to­lai­na­hy­vi­tyk­ses­tä

-
Kuva: Sirpa Kortet

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt teettää esiselvityksen alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta ja sen eri toteuttamisvaihtoehdoista. Hankkeen valmistelu aloitettiin kesällä opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Kokeilulla pyritään parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta harvaan asutulla maaseudulla.