Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Tilaajille

Pik­ku-Syö­te in­ves­toi uu­siu­tu­vaan ener­giaan – hui­pul­le asen­ne­taan au­rin­ko­pa­nee­le­ja

Aurinkopaneeleita tulee Pikku-Syötteen rakennuksen kaikkiin osiin etelä- ja länsipuolen lappeille.
Aurinkopaneeleita tulee Pikku-Syötteen rakennuksen kaikkiin osiin etelä- ja länsipuolen lappeille.
Kuva: Toivo Kiminki

Pikku-Syötteen huipulla aletaan ensi keväänä käyttää aurinkosähköä. Sitä varten oli oululainen Sähköpalvelu Jari ja Pasi oy asentamassa aurinkopaneeleita Nuorisokeskus Pikku-Syötteen katolle.

Paneeleita tulee kolmen etelään avautuvan lappeen täydeltä, kertoi johtaja Mika Pekkala Pikku-Syötteeltä.