Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Pekka Ait­ta­kum­pu: "Po­lii­sin toi­min­ta on tur­vat­ta­va"

Poliisin riittävät resurssit koko Suomessa on yksi keskustan tärkeimpiä tavoitteita. Rikokset pitää selvittää tehokkaammin ja hätätilanteessa poliisi pitää saada paikalla ripeämmin.

Saimmekin sovittua poliisien määrän tuntuvasta nostosta tämän hallituksen ohjelmassa. Sen mukaisesti on toimittu, ja suunta saatiin käännettyä kohti parempaa. Esimerkiksi alueellamme on pystytty lisäämään harvaan asuttujen seutujen harva-partiointia.

Poliisien määrä laski voimakkaasti kokoomusjohtoisten hallitusten valtakaudella viime vuosikymmenen alkupuoliskon. Kun Kataisen hallituksen alkuvuonna 2011 poliiseja oli 7653, oli poliiseja jäljellä vuonna 2017 enää 7149.

Nyt olemme saaneet poliisien määrän kasvuun. Vuonna 2021 poliisien määrä on suurin aikoihin, noin 7450 poliisia.

Tällä vaalikaudella tavoitteemme on saavuttaa 7500 poliisin taso.

Ilmaista tämä ei ole ollut. Vuonna 2019 aloittanut SDP-Keskusta –vetoinen hallituspohja on lisännyt poliisin rahoitusta voimakkaasti.

Valtiovarainministeriö ehdottaa poliisitoimeen ensi vuodelle 41 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa.

Lisäksi lisätalousarvioissa myönnetyillä kymmenien miljoonien kertapanostuksilla on muun muassa uudistettu poliisin kalustoa ja rikostutkinnassa erittäin tärkeää telekuuntelujärjestelmää.

Vaikka nykyhallitus onkin nostanut talousarvioissaan poliisin rahoitusta noin 40 miljoonalla eurolla vuodessa, pyytää poliisijohto nyt toista noin 40 miljoonan euron pysyvää lisäystä. Perusteena on erilaisten kulujen ja menojen kasvu.

Poliisijohdon näkökulma on syytä käydä tarkoin läpi, samaten se, miten myönnetty lisärahoitus on käytetty.

Keskustalaiset haluavat, että asia ratkaistaan. ”Minulla on valmius määrärahan korottamiseen, mutta samalla muistutan, että jakamaton kokonaisuus on todella pieni”, tiivisti puheenjohtaja Saarikko Helsingin Sanomille 25.8., ja jatkoi ”Minun tavoitteenani on se, että yhä useammalla poliisiasemalla palaa valot.”

Poliisijohdon viestit, rahankäyttö sekä tarpeet käydään tarkoin läpi ennen kuin hallitus kokoontuu päätöksiä tekemään.

Saarikon aloitteesta hän ja poliisiylijohtaja Kolehmainen ovat tavanneet asian tiimoilta.

Uskon, että kaikki olemme samaa mieltä yhteisestä tavoitteesta: Vihdoin aikaansaatu poliisin vahvistuminen on saatava pysyväksi asioiden tilaksi.

Pekka AittakumpuKansanedustaja, kaupunginvaltuutettu (kesk.)