Koronaepidemia: Mas­ki­suo­si­tus lie­ven­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Viime päivinä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

Tuulivoima: Pu­das­jär­vel­le useita tuu­li­voi­ma­tu­lok­kai­ta – ­Tol­pan­vaa­ran puisto myö­häs­ty­mäs­sä vuo­del­la

Tilaajille

Oulun seu­dul­la ke­hi­te­tään mat­kai­lua kult­tuu­rin avulla – Pia Ala­tor­vi­nen: " ­Pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la ei aina riitä vain juuri sen kylän tar­jon­ta, vaan pitää tehdä yh­teis­työ­tä naa­pu­ri­kun­tien­kin kanssa"

Oulun kulttuuritapahtumayhdistys testaa kulttuurimatkailutuotteita ja kehittää ympärivuotista kulttuurimatkailutarjontaa Pohjois-Pohjanmaalla. Yhdistys sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä kaksivuotisen apurahan kulttuurimatkailun kehittämiseen, kertoo yhdistys tiedotteessaan..

Hankkeessa testataan kolmea kulttuurimatkailutuotetta eri vuodenaikoina kahtena vuonna peräkkäin.