SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Osal­lis­tu­taan ja otetaan vas­tuu­ta

Aluevaalit

Ensi vuoden tammikuun 23. päivänä on jokaisella 18-vuotta täyttäneellä eli äänioikeutetulla kansalaisella oikeus ja velvollisuus suureen ja mittavaan vastuunottoon. Tuolloin toteutetaan aluevaalit, joilla valitaan hyvinvointialueella toimiva ylintä päätösvaltaa käyttävä aluevaltuusto. Pohjois-Pohjanmaalla aluevaltuustoon kansalaiset saavat antaa työ- ja toimintamääräyksen 79:lle parhaimmaksi ja pätevimmäksi katsomalleen edustajalle.

Vaikka vaaleja ja äänestyksiä onkin ollut tiuhaan tahtiin ja lisää tulee olemaan, on erittäin tärkeää ja kunniakasta jaksaa osallistua aluevaaleihin vahvalla äänestysinnolla. Aluevaltuustoon valitut tulevat huolehtimaan ja päättämään meille jokaiselle ja meidän jokapäiväiseen elämään kuuluvista tärkeistä perusasioista. Heidän harkinnassaan on hyvinvointialueen palvelujen sijoituspaikat, sosiaali- ja terveyshuollon kattavan kokonaisuuden järjestäminen kaikille nopeasti ja helposti saatavaksi sekä pelastustoimen sujuva, luotettava ja turvaa tuottava toiminta.

Ensimmäiset aluevaltuutetut ovat suuren ja vaativan vallan kahvassa, sillä edellä mainituista palvelukokonaisuuksista päättäminen ja järjestäminen on heidän tulevaa työtään. Aluevaltuuston jäsenten on kyettävä näkemään tämän päivän tarpeiden ja tilanteen lisäksi monialaisesti ja -muotoisesti pitkälle tulevaisuuteen.

Suuria päätöksiä ja toimintojen rankkoja muutoksia ei ole järkevää toteuttaa liian usein tai nopeasti. Aluevaltuustoon pyrkivät ehdokkaat antavat varmasti epätietoisuuden vallassa oleville kansalaisille päteviä vastauksia näihin kaikkien elämään vaikuttaviin asioihin ja tilanteisiin. Kysymyspatteristo esiin ja rohkeasti ehdokkaan puheille.

Tärkeää on muistaa ja ymmärtää, että aluevaltuuston valitut päättäjät edustavat päätöksissään ja ratkaisuissaan tasapuolisesti koko laajaa maakuntaa. Maaseutukuntien ihmisten, äänestäjien, on oltava jämeriä ja toimeen tarttuvia äänestysaktiivisuudessaan, jotta näitä tärkeistä asioista päättäviä edustajia saadaan aluevaltuustoon myös maaseutukunnista.

Yhteen hiileen puhaltaminen on tässäkin tilanteessa kauaskantoista ja omista asioista välittävää toimintaa.

Aluevaalit ovat meille jokaiselle tärkeä asia ja jokaisen äänellä on vahva merkitys ja vaikutus!

Sointu Veivo