Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Nel­jäl­lä OYSissa osas­to­hoi­dos­sa ole­val­la po­ti­laal­la todettu ko­ro­na­tar­tun­ta, tar­tun­nat to­den­nä­köi­ses­ti läh­töi­sin osas­tol­le al­tis­tu­nee­na saa­pu­nees­ta po­ti­laas­ta

Tartunnat on todettu osastolla 5.
Tartunnat on todettu osastolla 5.
Kuva: Arkisto / Vesa Joensuu

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on todettu koronatartunta neljällä osastohoidossa olevalla potilaalla.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lähettämän tiedotteen mukaan tartunnat on todettu osastolla 5.

Kaikille potilaille on tehty koronatesti sairaalaan saapuessa. Testit on todettu negatiivisiksi.

Tiedotteen mukaan tartunta on todennäköisesti lähtöisin osastolle altistuneena saapuneesta potilaasta, joka on alkanut oireilla sairaalassa ollessaan.

Sairaalassa on ryhdytty välittömästi toimenpiteisiin tartuntojen leviämisen estämiseksi. Koronapotilaat on siirretty koronaosastolle, eikä osastolle 5 oteta toistaiseksi uusia potilaita.

Kaikille osaston potilaille ja henkilökunnalle tehdään koronatestit. Tilojen siivousta, hygieniaohjeistusta ja suojavarusteiden käyttöä on tehostettu.