Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Näihin jut­tui­hin viit­ta­sim­me pai­ne­tus­sa leh­des­sä 17.11.2021

Keskiviikkona 17. marraskuuta ilmestyneessä painetussa Iijokiseudussa viitattiin seuraaviin verkossa julkaistuihin sisältöihin:

Verot

Verokone – Lista Pohjois-Pohjanmaalla yli 100 000 euroa tienanneista (10.11.2021)

50 eniten yhteisöveroa maksanutta Pudasjärvellä (10.11.2021)

50 eniten yhteisöveroa maksanutta Taivalkoskella (10.11.2021)

Näin tie­nat­tiin Poh­jois-Poh­jan­maal­la: Kah­del­la yli 10 mil­joo­nan euron tulot – kär­ki­ka­hi­nois­sa tu­lo­jen­sa sa­laa­mis­ta pyy­tä­nyt nimi (10.11.2021)

Ve­ro­tie­dot: Tässä ovat 10 000 ko­va­tu­loi­sim­piin kuu­lu­vaa koko maassa vuonna 2020

Terveysaseman uudistustyöt

Vä­li­ai­kai­sen ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din val­mis­te­le­vat työt alkavat tors­tai­na Pu­das­jär­ven kau­pun­gin omin voimin – "Työs­täm­me han­ket­ta kai­kel­la käy­tet­tä­vis­sä ole­val­la re­surs­sil­la", sanoo kau­pun­gin tek­ni­nen johtaja Janne Karhu (10.11.2021)

Ke­hi­tys­vam­mais­ten vä­li­ai­kai­nen­kin ryh­mä­ko­ti vas­ta­tuu­les­sa Pu­das­jär­vel­lä – Kau­pun­gin­hal­li­tus torjui ainoan tar­jouk­sen, joka tehtiin vanhan ter­veys­ase­man muu­tos­töis­tä (10.11.2021)