Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

MHY:n Antti Här­kö­sen met­säl­li­siä miet­tei­tä vuoden vaih­tues­sa

Vuosi 2020 jää maailmanhistoriaan koronaepidemian vuotena. Metsänhoitoyhdistykset reagoivat Suomen sulkeutumiseen keväällä viestimällä, että metsässä ei korona tartu. Metsäalan toiminnallisuus on selvinnyt epidemiasta kenties muita aloja paremmin. Tieto liikkuu sähköisesti ja kasvokkaintapaaminen voidaan lähes välttää.

Puunkäyttö

Näyttää siltä, että myös vuonna 2021 paperintuotannon kapasiteettia ajetaan alas, onneksi tilalle nousee osaksi kartonki- ja pakkausmateriaalituotantoa. Velkaantuva Suomi kaipaa kipeästi uusia investointeja. Kemijärven hanke vaihtoi omistajaa ja Paltamossakin on edetty jo lupavaiheeseen. MG:n hankkeet Raumalla ja Kemissä näyttävät etenevän suotuisaan suuntaan.

StoraEnson Nuottasaaren puunkäyttö kasvaa vuositasolla noin 0,5 miljoonaa m3. Mikäli lisäpuutarvis katkotaan 3 metrin pituiseksi ja ladotaan samaan 3 metriä korkeaan pinoon, lisäpinoa riittäisi Oulusta Pudasjärvelle saakka! Puuta kyllä riittää, kun pidämme metsien hoidon tason kunnossa ja saamme kiin-nostuksen säilymään tuleville metsänomistajille. Euro on tässäkin hyvä konsultti!

Epidemia on nostanut kotimaista rakentamisbuumia ilahduttavasti. Tämä näkyy jo nyt puurunkoisten valmismökkien ja talojen sekä sahatavaran myynnissä.

Puunkäytön lisäksi metsäalueistamme on kiinnostunut uusia toimijoita mm. tuulivoimateollisuus. Kunnat ja kaupungit sekä myös metsänomistajat näyttävät suhtautuvan varovaisen positiivisesti uuteen toi-mialaan?

Viestintä

Viestinnän merkitys kasvoi ja kasvaa edelleen. Sosiaalisessa mediassa monet toimijat ovat aktivoituneet. Positiiviset viestit työn ääreltä metsistä ovat ammattilaisten mielestä parasta vaikuttamista.

Mitä enemmän viestintää saadaan sähköiseen muotoon, sitä edullisemmaksi ja realiaikaisemmaksi se tulee.

Valtakunnallisella Metsien Suomi -kampanjalla metsäala on pyrkinyt vaikuttamaan tavallisiin suomalaisiin muistuttamalla, että metsä on kaikessa mukana. MTK on osarahoittamassa tätä alan miljoonahanketta.

Valitettavan moni on sortunut tiedotuksessaan mollaamaan metsien merkitystä kansantaloudelle ilman korvaavaa ratkaisuehdotusta? Tunteenvallassa julkaistut mielipiteet pyritään saamaan faktaksi, vaikka niin tutkimusta kuin kokemusta asiasta ei olisi lainkaan. Mutta näistä populismi tykkää. Joskus tuntuu siltä, että vähiten metsätaloudesta ymmärtävät ovat äänessä eniten?

Taloudelliset painoarvot tuntuvat yleisestä metsäkeskustelusta huolimatta olevan kasvussa. Sotien jälkeinen metsien kehittyminen on parjatun tehometsätalouden aikaansaamaa ja todisteena siitä on sekä tutkimustietoa että käytännön kokemusta.

Perustellusti voi sanoa Suomen seisoneen puujaloilla ennen, nyt ja tulevaisuudessa!

Kirjoittajan mukaan näyttää siltä, että metsätaloudellinen vuosi oli kohtuullinen niin metsänomistajalle kuin puunkäyttäjille.Arkistokuvassa metsäkone Pudasjärvellä.
Kirjoittajan mukaan näyttää siltä, että metsätaloudellinen vuosi oli kohtuullinen niin metsänomistajalle kuin puunkäyttäjille.Arkistokuvassa metsäkone Pudasjärvellä.
Kuva: Toivo Kiminki

Edunvalvonta

Brysselissä metsäteema on yhä useammin esillä. Petri Sarvamaan johdolla tehty parlamentin metsästrategia oli jonkinmoinen onnistuminen. Komission kanssa on ilmeisesti haastavampaa. Green Dealin esityk-set kieltäisivät turvemaiden hakkuut, vanhojen metsien hakkuut ja asettaisi suojeluvelvoitteen 30%, LU-LUCF rakennetaan uusiksi ja komission kaavailut rahoituksen kestävyyskriteereiksi uhkaavat tuoda isoja ongelmia. Vuonna 2021 Brysselin edunvalvontaan järjestön on saatava lisää panoksia ja tästä kannattaa maksaa jokaisella metsänomistajalla.

Vuoden 2020 aikana vietiin järjestöuudistuksen vaatimia päätöksiä ja sääntömuutoksia kenttätasolle. Oiva-jäsenrekisteripalvelut otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta alkaen ja jäsenmaksut helmi-maaliskuulla laskutetaan sen kautta. Metsäomistajan extranet – OmaMetsä – otetaan porrastetusti käyttöön vuonna 2021 tuomaa uusia digitaalisia jäsenpalveluja jäsenille.

Vuonna 2021 aloittavat työnsä uudet mhy valtuustot. Valtuusto on ylin päättävä elin sekä tärkeä voimavara yksittäiselle yhdistykselle. Valtuuston yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on valita ammattimainen hallitus haarukoimaan tietä tulevaisuudelle.

Liiketoiminta

Liiketoiminnan onnistuminen on yksi tärkeimmistä keinoista saavuttaa metsänomistajan edunvalvonnalliset tavoitteet. Liiketoiminnan mahdollisuudet vaihtelevat toimialueen eri osissa lähes suoraan verrattaes-sa puun kysyntään ja tarpeeseen. Fuusioiden – viimeisimpänä Mhy Posion 1.8.2020 - myötä yhdistyksessä resursseja on pystyttävä ohjamaan lähemmäs metsää ja metsänomistajia. Kaikki työlajit pystytään hoita-maan koko toimialueella. Onnistuneen liiketoiminnan avulla saavutetaan luottamus yhteistyökumppani-na, palveluntuottajana, työnantajana sekä parhaimpana metsänomistajan edunvalvojana. Hallinnon määrä on pystytty laskemaan kolmannekseen.

Näyttää siltä, että metsätaloudellinen vuosi 2020 oli kohtuullinen niin metsänomistajalle kuin myös puunkäyttäjille. Mahdollisuudet saada vuosi 2021 vielä paremmaksi on suurimmalta osiltaan meidän kaikkien omissa käsissä, kunhan maailmanlaajuinen epidemia saadaan kuriin!

Hyvää alkavaa vuotta 2021!

Antti HärkönenJohtaja, Mhy Koillismaa ry