Tilaajille

Met­säs­tys­ra­joi­tuk­sia esi­te­tään laa­jen­net­ta­vak­si Syöt­teel­lä – ra­joi­tuk­sia tulossa yh­del­le­tois­ta suo­si­tul­le ret­kei­ly­alueel­le

Pudasjärvi

Metsähallitus ehdottaa, että ampuma-aseilla harjoitettavaa metsästystä rajoitettaisiin yleisen turvallisuuden vuoksi yhdellätoista erittäin suositun retkeilykohteen osa-alueella, kerrotaan Metsähallituksen tiedotteessa.

Syötteellä retkeilyalueelle haetaan jatkoa Pohjois-Suomen avin jo aiemmin määräämälle kiellolle. Uutena rajoitusalueena on kansallispuiston lähialue 120 hehtaarin alalta Pikku-Syötteen matkailukeskuksessa. Syötteen virkistysmetsän osalta haetaan myös jatkoa aiemmalle metsästyksen kieltopäätökselle.