Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Tilaajille

Met­säs­tys­asia edel­leen Ol­vas­suon kan­sal­lis­puis­to­hank­keen kes­kiös­sä – Puo­lan­gan pää­tös­tä odo­tel­laan, sitten alkaa käy­tän­nön suun­nit­te­lu­työ

Pudasjärvi

Olvassuon kansallispuistohanke odottaa Puolangan kunnan muodollista käsittelyä asiasta. Jos Puolanka päättää osallistua hankkeeseen, sopivat Pudasjärvi, Utajärvi ja Puolanka ohjausryhmän perustamisesta ja etenemismallista.

– Jos Puolangan päätös saadaan lähiviikkoina, saataisiin ensimmäinen ohjausryhmä koolle vielä tässä lumien aikana, Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen arvioi.